Hulp voor Bestuivers

Wilde reseda

Wetenschappelijke naam: Reseda lutea 

Heel veel nectar

De kleine plant Wilde reseda bevat veel nectar voor bijen omdat het een stengel met vele bloemen vormt. Van mei tot en met september kun je genieten van toortsen waaruit tientallen lichtgele bloemen ontspringen.

De Wilde reseda doet het goed in geveltuintjes: de plant laat zich namelijk makkelijk wegdrukken door andere planten en houdt van een zandige, droge en zonnige standplaats. Ze groeit uit tot een sterk vertakte plant die de ruimte nodig heeft.

Wilde reseda is mooi te combineren met kruipklokjes. Zo lok je ook klokjesbijen! 

Resedamaskerbij

Resedamaskerbij

Wetenschappelijke naam: Hylaeus signatus

Gespecialiseerd op de reseda

De naam zegt het al: Resedamaskerbijen hebben een masker. Het bijzondere is dat de mannetjes en vrouwtjes een verschillend masker hebben. De resedamaskerbij is heel kieskeurig, ze vindt haar voedsel alleen op reseda bloemen.

Je kan deze soort dus met name vinden in zandige gebieden, waar de wilde reseda voorkomt. In Groningen of Friesland komt deze soort daarom niet voor.

Ook leuk voor deze soort

Deze bijen maken graag gebruik van boorgangen in een nestblok in een bijenhotel. Ze gebruiken het liefst gangen met een diameter van 3 tot 4 mm. Maar ook in oude stengels van rozen of braam en in oude muurtjes kunnen ze een nestgang maken of vinden.  

Grote zijdebij

Grote zijdebij

Wetenschappelijke naam: Colletes cunicularius

Bijzondere paring

De Grote zijdebij vliegt alleen in het voorjaar en daardoor alleen vroeg in het jaar te zien. Mannetjes wachten voor nesten waar de vrouwtjes in overwinterd hebben, of ze graven een gang het nest in om te paren. Vrouwtjes vormen vaak groepen, en bij het uitvliegen worden ze omringd door vele mannetjes, wat leidt tot "paringsballen" waarin de bijen verstrengeld zijn.

De Grote zijdebij heeft een speciale klier, de “Dufour’s klier”. Hiermee kan ze de binnenkant van het nest water- en schimmelbestendig maken. Het is een geweldige uitvinding voor het bouwen van een droog en veilig nest!

Ook leuk voor deze soort

Deze bij maakt haar nesten in zandige gebieden zoals kustduinen, heideterreinen, langs rivieren, en zandafgravingen, dus onbedekt zand in de tuin is ook aantrekkelijk voor deze soort. 

De acht tuinplanten en bomen

Deel deze pagina op