Hulp voor Bestuivers

Klokjesbloemen

Wetenschappelijke naam: Campanula spec.

Kleine bedden

Er zijn vele soorten klokjesbloemen die veel van elkaar verschillen. Het is een gemakkelijke plant met weinig eisen. Klokjesbloemen bloeien tussen juni en augustus en overleven koude winters. De planten danken hun naam aan het klokje dat de bloem vormt waar bijen in kunnen slapen of schuilen. De plant is van oorsprong een bergplant, en heeft daarom voorkeur aan kalkhoudende grond met zon of halfschaduw.

Om te delen

Klokjesbloemen zaaien zichzelf gemakkelijk uit. Ook kan je ze na een aantal jaar gemakkelijk vermeerderen door de plant te scheuren in een aantal delen. Leuk om deze planten te delen met je buren, zodat er in je buurt voldoende klokjes te vinden zijn voor de bijen.

Grote klokjesbij

Grote klokjesbij

Wetenschappelijke naam: Chelostoma rapunculi

Kleine bij, grote bouwer

Ondanks de naam is dit een kleine bij van ongeveer 1 centimeter lang. De Grote klokjesbij zoekt maar tot 100 meter vanaf het nest naar nectar, en alleen nectar uit klokjesbloemen. Deze bloemen zijn dus nodig in de omgeving. Het stuifmeel wordt meegenomen op de buik, waar de bij speciale haren voor het vervoer heeft. Veel wilde bijen zoals de Grote klokjesbij bouwen nesten gemaakt van cellen (kleine kamers) die gescheiden worden door lemige wandjes: net als een huis. De voorste wand is vermengd met steentjes om een stevige deur te maken. In elke cel (kamer) wordt één bevrucht ei gelegd en een balletje stuifmeel gestopt. Het eitje kan zo uitgroeien tot een larve en uiteindelijk tot een volwassen bij, die door de ‘deur’ heen kan breken.

Ook leuk voor deze soort

Holle stengels van struiken en boorgangen van kevers. De Grote klokjesbij maakt gebruik van bijenhotels. 

Klokjesdikpoot

Klokjesdikpoot

Wetenschappelijke naam: Melitta haemorrhoidalis

Slapen in bloemen

De klokjesdikpoot is een veelvoorkomende soort die je kan aantreffen van juni tot augustus. Deze bijensoort wordt vooral gevonden op het grasklokje. Mannetjes van de klokjesdikpoot slapen, net zoals de mannetjes van klokjesbijen, in de bloemen, soms in groepjes. Het leukste begin van de dag is om even in de klokjes te kijken of de bijen nog aanwezig zijn!

Ook leuk voor deze soort

De klokjesdikpoot maakt graag gebruik van bijenhotels.  

De acht tuinplanten en bomen

Deel deze pagina op